Nullozerstatuut voor fabrikant gresbuizen

Steinzeug-Keramo is Europa’s grootste fabrikant van gresbuizen en hulpstukken voor rioleringssystemen. Met behulp van de modernste technologie en productieprocessen produceren ze gresbuizen en hulpstukken met unieke eigenschappen die garant staan voor veilige en betrouwbare rioleringssystemen. Hierbij vinden ze het belangrijk om te beantwoorden aan de eisen voor het produceren van milieuvriendelijke en duurzame producten. Dat geldt voor het volledige productieproces als ook voor het ontginnen van de natuurlijke grondstof (klei) en de recyclage van het product. 

Geen afvalwaterheffing te betalen

Onze experten begeleiden Steunzeug-Keramo in het behalen van hun nullozerstatuut. Dit statuut is een erkenning van het feit dat er geen bedrijfsafvalwater geloosd wordt. Bijgevolg moet een bedrijf dat het nullozerstatuut heeft ook geen afvalwaterheffing meer betalen. Een dergelijk statuut levert dus veel voordelen op. Bij Steinzeug-Keramo vangen ze het koelwater van de zagerij waar de gresbuizen worden verzaagd op. Ze filteren het water en gebruiken het opnieuw in hun productieproces.

Om het statuut ‘nullozer’ te bekomen, stellen onze experten een aanvraagdossier samen waarbij volgende gegevens aan bod komen:

  • Een beschrijving van het productieproces met aanduiding van de verschillende waterstromen

  • Een gedetailleerde waterbalans met vermelding van de verschillende waterbronnen, de aanwending en de afvoer van dit water

  • Een beschrijving van de toegepaste technische maatregelen om tot de niet-lozing te komen

  • Een beschrijving van de noodplannen en noodvoorzieningen

  • Een overzicht van de omgevings- en lozingsvergunningen

Daarnaast staat Profex ook in voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (de samenvoeging van de vroegere milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning). Deze actualisatie van de omgevingsvergunning betreft bij Steinzeug-Keramo de uitbreiding met een afvalwaterzuiverings- en waterrecyclagesysteem, de verandering van de afvalwaterlozing en de bouw van een nieuw magazijn en werkplaats.  

Wilt u meer weten over het nullozerstatuut, dan kan u terecht bij onze expertenDEEL DIT BERICHT:

Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!