Begeleiding sanering

Voor een terrein dat jarenlang gebruikt werd door een graan- en meststoffenhandel werd tijdens een periodiek bodemonderzoek een historische verontreiniging met minerale olie en BTEX in de grond en het grondwater vastgesteld in twee aparte verontreinigingskernen. Deze verontreiniging was veroorzaakt door bovengrondse brandstoftanks. 

In het kader van een herontwikkeling van het terrein begeleidden onze bodemdeskundigen de sanering. De fabriek die op het terrein stond, werd na de sluiting afgebroken. Het terrein zal worden verkaveld voor gebruik als woonzone. 

De verontreiniging bevond zich onder het fabrieksgebouw. De fabriek werd eerst afgebroken. Daarna werd een bemaling met grondwaterzuiveringsinstallatie geplaatst om het verontreinigd grondwater af te pompen en om de grondwatertafel te verlagen. De verontreinigde grond werd uitgegraven en afgevoerd naar een grondreinigingscentrum.

Wat is een bodemsaneringsproject?

Het bodemsaneringsproject (BSP) is een rapport waarin de wijze wordt vastgesteld waarop de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd en de eventuele nazorg wordt verzekerd. De bodemsaneringsdeskundige vergelijkt in het bodemsaneringsproject een aantal relevante saneringstechnieken inzake effici├źntie, toepasbaarheid, kostprijs, timing en resultaten. Op basis van die vergelijkende studie stelt hij dan de te gebruiken techniek voor aan de OVAM.

Bij een bodemsanering zal men een stuk grond vrij van bodemverontreiniging maken. Hiervoor bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hiervan hangt af van verschillende factoren. Uw bodemdeskundige begeleidt u bij dit proces en zal steeds op zoek gaan naar de beste aanpak. 

Heeft u vragen rond een bodemsanering? Contacteer dan vrijblijvend onze consultants.

DEEL DIT BERICHT:


Wat deed Profex?


Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

VRAAG HIER UW OFFERTE!