Sloopopvolgingsplan infrastructuurwerken voor Gentse ontwikkeling

In een Gentse straat wordt er een nieuwe ontwikkeling gepland. Hiervoor wordt de volledige straat inclusief de riolering opgebroken en heraangelegd. Onze deskundigen stelden voor dit project een sloopopvolgingsplan infrastructuurwerken op. 

Aangezien het opbraakvolume groter is dan 250m³ is er namelijk een SOP nodig om bij de omgevingsvergunningsaanvraag te voegen. Bovendien stellen wij onze sloopopvolgingsplannen steeds conform de richtlijnen van Tracimat op waardoor de opvolging en traceerbaarheid van de afvalstoffen gegarandeerd worden. Wat ook een vereiste was bij dit project.

Grondig veldwerk resulteert in gedetailleerd rapport

Onze veldwerkers voeren 3 kernboringen uit in elk verhardingstype dat aanwezig was in de straat. Het gaat hier over de straat in asfalt, het voetpad in betondalen en de parkeerplaatsen in klinkers. Bij de boring in asfalt laten we een analyse uitvoeren op de kernkop. Op deze manier achterhalen we of deze al dan niet teerhoudend is. Bovendien beschrijven we welke materialen zich onder de verhardingen bevinden om zo een volledig overzicht te geven van de stoffen die zullen vrijkomen bij de afbraakwerken. Per afvalstof benoemen we het materiaal, en geven we aanduiding of het om een gevaarlijke- of niet-gevaarlijke afvalstof gaat en beschrijven we volume, massa en oppervlakte.

Na het nodige veldwerk maken onze deskundigen het SOP op. In de opgenomen inventaris wordt er in detail neergeschreven welke materialen in welke hoeveelheden voorkomen. Samen met de resultaten vanuit het labo, kunnen we dit project besluiten dat er geen gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn. De werf wordt dus verder niet beschouwd als een aandachtswerf.

Profex bezorgt het eindrapport aan de klant zodat deze SOP kan toegevoegd worden aan de omgevingsvergunningsaanvraag. Daarnaast zorgen wij ook voor de indiening bij Tracimat om de conformverklaring te verkrijgen. 

       Heeft u vragen rond het sloopopvolgingsplan voor infrastructuurwerken, of wenst u een afspraak te maken? Contacteer dan onze experten, zij helpen u graag verder.
       DEEL DIT BERICHT:


       Wat deed Profex?

       • Voorstudie

       • Opmaak inventaris van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de afbraak.

       • Aanbeveling en adviezen sloopopvolging: mogelijkheden van hun hergebruik- of verwerking.

       • Boorbeschrijving: per boring in detail weergeven wat we hebben teruggevonden (vb: x cm asfalt, x cm beton, x cm steenslag,…)

       • Resultaten testen: bij asfalt wordt er steeds een kernboring uitgevoerd en deze kern gaat naar labo om analyse te laten uitvoeren of het asfalt teerhoudend is of niet. Wanneer onderlaag asbestverdacht is, nemen we hiervan ook stalen en sturen die naar het labo.

       • Uitvoering boringen (veldwerk), wij gaan steeds zelf ter plaatse en voeren de nodige boringen uit en nemen stalen waar nodig. 

       • SOP indienen bij Tracimat


       Geïnteresseerd? Contacteer ons voor een voorstel.

       VRAAG HIER UW OFFERTE!